Help with Search courses
Kursets Formål

Beskrivelse:
På kurset lærer du at anvende Lean-værktøjer på din arbejdsplads

Mål
Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 7 Spildformer og
Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen

Efter kurset kan du

           •Arbejde med Lean-værktøjer i virksomheden

Arbejde med at reducere spild og optimere din egen arbejdsplads

Udarbejde en værdistrømsanalyse

Anvende en Kaizen forbedringscyklus


Kursets Formål

Beskrivelse:

På kurset får du en introduktion til Lean og lærer at anvende Lean-værktøjer på din arbejdsplads

Mål

Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering.
Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow.

Efter kurset kan du

           •Arbejde med Lean-værktøjer i virksomheden

Arbejde med at reducere spild og optimere din egen arbejdsplads


Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.